Urządzenia pomiarowe

Podczas wykonywania pomiaru natężenia oświetlenia liczy się tylko wiedza i umiejętności pomiarowca oraz to, czy luksomierz którym wykonywany jest pomiar posiada świadectwo wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania jest podstawowym dokumentem, który decyduje o wiarygodności dokonanego pomiaru. Każdy audytor, czy inspektor PIP analizę wyników pomiarów rozpoczyna od weryfikacji świadectwa legalizacji.

Pomiary oświetlenia wykonujemy jedynie luksomierzami posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.