Współpraca w dziedzinie ppoż.

Współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy do bardzo ważnych zadań każdego właściciela i użytkownika budowli i obiektu budowlanego. Składa się na nią szereg czynności, począwszy od rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, po opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników oraz zasad ewakuacji z zagrożonego obiektu. W ramach współpracy dokonujemy audytu obiektu, linii technologicznych pod kontem zagrożenia pożarowego, sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadzamy szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, posługiwania się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, a także przeprowadzamy próbną ewakuację. Zakres współpracy uzależniony jest od potrzeb przedsiębiorcy oraz nakładanych w tym zakresie obowiązków prawnych. Wszystkie czynności wykonujemy bezpośrednio u przedsiębiorcy. Posiadamy wszystkie uprawnienia w tym zakresie.

Współpraca w dziedzinie bhp

Podejmując się współpracy w dziedzinie bhp, zapewniamy pełen serwis usług i czynności związanych z nadzorem nad warunkami pracy, a ww szczególności: Jesteśmy doradcami w dziedzinie bhp; Sporządzamy i opracowujemy pełną dokumentację, do prowadzenia której zobowiązany jest pracodawca (środki ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego, przeglądy stanu bhp, asysta podczas kontroli i rzecznictwo pracodawcy, postępowanie powypadkowe itd); Prowadzimy pełen zakres szkoleń w dziedzinie bhp; W ramach stałej współpracy, w umówionym czasie prowadzimy bieżący nadzór i audyty; W nagłych przypadkach jesteśmy na telefon. W zależności od branży i rodzaju pracodawcy zakres będzie się zmieniał. Inne są potrzeby pracodawcy budowlanego, sklepu, zakładu usługowego czy biura. Zakres współpracy i czynności dostosowujemy do aktualnych potrzeb, z uwzględnieniem wymagań prawnych w danej dziedzinie.

Współpraca bhp i ppoż.

Zapewniamy pełną obsługę pracodawców w dziedzinie bhp i ppoż.. W ramach współpracy wykonujemy czynności związane ze sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji bhp i ppoż oraz szkolenia bhp w pełnym zakresie, a także nadzór nad warunkami pracy pod kontem spełniania wymagań w zakresie bhp i ppoż.. W przypadku dojścia do wypadku przy pracy zapewniamy również przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Bierzemy czynny udział podczas kontroli pracodawcy przez PIP i inne organa kontroli. Ogólne zasady współpracy w dziedzinie bhp i ppoż. Współpracę realizujemy na dwa sposoby: Zawieramy umowę w ramach której ustalamy stały abonament, niezależnie od czynności, jakie wykonujemy oraz czasu, jaki mamy na to poświęcić. Zawieramy umowę w ramach której rozliczamy się za poszczególne czynności, jakie mamy do wykonania. Pogotowie w nagłych przypadkach, kontrola, wypadek, inne pilne sprawy. Szybki kontakt Wszystkie szczegóły współpracy omawiamy wspólnie, mając  na uwadze pełne zabezpieczenie pracodawcy i pracowników zarówno w dziedzinie bhp, jak i ppoż.