Szkolenie ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe należą do jednych z trudniejszych szkoleń. Co prawda podczas każdego szkolenia bhp poruszane są zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, jednak nie wypełniają one obowiązku wynikającego z przepisów przeciwpożarowych. Dzieje się tak z powodu odmiennych uregulowań prawnych zawartych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i prawa pracy.

Przepisy przeciwpożarowe wymagają szkolenia wszystkich osób przebywających w obiektach dla których sporządzana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo wymagają aby szkolenie prowadziła osoba posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o ochronie pożarowej.

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej może prowadzić tylko osoba posiadająca kwalifikacje do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Szczegółowo to normuje art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Obowiązek prowadzenia szkoleń ppoż.

Ustawa o ochronie pożarowej w  art. 4 ust. 1 nakłada obowiązek na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zapoznanie, o którym mowa w ustawie, może zostać przeprowadzone na wiele sposobów. Jednak najlepszym jest przeprowadzenie praktycznego szkolenia obejmującego zapoznanie pracowników z przepisami ppoż., zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tym, konkretnym budynku, przy tych, konkretnych pracach. Obejmuje praktyczne sposoby posługiwania się podręcznym sprzętem ppoż., oraz przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

Potwierdzeniem spełnienia wymogu z art. 4, ust. 1, jest zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia wystawiane imiennie dla każdego pracownika.

Może pojawić się pytanie, jak często przeprowadzać takie szkolenia?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata, a to dlatego, że szkolenie związane  jest z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, która ma być aktualizowana, nie rzadziej, niż co dwa lata.

Forma prowadzenia szkoleń ppoż.

Szkolenia prowadzimy zawsze w zakładzie pracy. Podczas szkolenie w części teoretycznej omawiamy zasady bezpieczeństwa pożarowego i sposoby posługiwania się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, stosowanym u danego pracodawcy, a w części praktycznej przeprowadzamy próbną ewakuację oraz praktyczne zajęcia z użycia podręcznego sprzętu ppoż.

Bardzo często okazuje się, że użycie gaśnicy w praktycznie nie jest takie proste, jak w teorii, co podkreślają wielokrotnie uczestnicy szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń ppoż.