Szkolenia bhp

Szkolenia w dziedzinie bhp powszechnie są w wielu miejscach traktowane jako niepotrzebna konieczność. Czy aby na pewno należy je tak traktować? Wszystko zależy od prowadzącego, czy umie “porwać” audytorium. Jeśli szkolenie jest prowadzone w sposób interesujący, okazuje się, że słuchacze są zainteresowani i ciekawi wiedzy.

Prowadziłem kiedyś szkolenie dla robotników budowlanych. Przyszli i pierwszym pytaniem było, czy mogą tylko podpisać listę i iść robić swoje. Umówiliśmy się, że jeśli szkolenie będzie nudne, lista leży na stole i każdy może w dowolnej chwili opuścić salę szkoleniową bez konsekwencji. Szkolenie trwało 6 godzin zegarowych, z 4 przerwami. Nikt nie wyszedł, a kiedy zakończyłem, pytali się, czy aby na pewno to już koniec, ponieważ mają jeszcze wiele pytań. Można? Pewnie, że można.

Szkolenia bhp dla pracowników

Pracownicy, zgodnie z rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp, objęci są systemem szkoleń  w dziedzinie bhp. Są szkoleni w tej dziedzinie od samego początku. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez szkolenia wstępnego, a następnie cyklicznie powtarzać szkolenie bhp, co określony w przepisach czas.

Podobnie jak pracownicy, także pracodawcy i osoby kierujące pracownikami objęci są systemem szkoleń bhp odpowiedniego rodzaju. Pracodawca w tej dziedzinie musi przejść szkolenie zanim rozpocznie zatrudnianie pracowników, podobnie i kierujący pracownikami, zanim zacznie kierować pracownikami.

Szkolenie wstępne bhp

Szkolenie wstępne, zwane również instruktarzem wstępnym przechodzi każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy. Bez szkolenia wstępnego pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Składa się z instruktarzu ogólnego i instruktarzu stanowiskowego. Potwierdzeniem odbycia szkolenia wstępnego jest karta szkolenia wstępnego, zgodna ze wzorem urzędowym.

Szkolenia okresowe bhp

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym wykonuje pracę w przeważającej mierze przy użyciu mięśni.

  • Pierwsze szkolenie okresowe pracownik odbywa przed upływem 12 miesięcy od zatrudnienia.
  • Kolejne szkolenie okresowe pracownik odbywa przed upływem 3 laty od daty wystawienia zaświadczenia, albo przed upływem roku, jeżeli pracuje przy pracach niebezpiecznych.

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia sporządzone zgodnie z urzędowym wzorem.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno-biurowym, albo stanowisku, które nie pasuje do żadnej innej grupy szkoleń bhp.

  • Pierwsze szkolenie okresowe pracownik odbywa przed upływem 12 miesięcy od zatrudnienia.
  • Kolejne szkolenie okresowe pracownik odbywa przed upływem 6 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia sporządzone zgodnie z urzędowym wzorem.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Pracownik zatrudniony na stanowisku związanym z projektowaniem i organizacją produkcji.

  • Pierwsze szkolenie okresowe pracownik odbywa przed upływem 12 miesięcy od zatrudnienia.
  • Kolejne szkolenie okresowe pracownik odbywa przed upływem 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia sporządzone zgodnie z urzędowym wzorem.

Szkolenia bhp dla pracodawców

Pod pojęciem pracodawcy zawierają się również pracownicy, do zadań których należy kierowanie podległym sobie zespołem, a także prowadzenie instruktarzy stanowiskowych.

Szkolenie dotyczy:

  • Pracodawców którzy zamierzają zatrudniać pracowników.
  • Pracowników kierujących innymi pracownikami.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest ważne przez 5 lat od daty na zaświadczeniu dla właściciela.

Dla pracownika kierującego podległymi pracownikami, pierwsze szkolenie okresowe odbywa przed upływem 6 miesięcy, a kolejne przed upływem 5 lat.

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia sporządzone zgodnie z urzędowym wzorem.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń bhp.