Pomiary oświetlenia

Oświetlenie stanowiska pracy rzadko przykuwa uwagę zarówno pracodawcy, jak i pracownika.  Zazwyczaj ocena wizualna wydaje się być wystarczająca, czasami może ktoś się skarżyć, że jest zbyt ciemno, albo popełniać błędy. W rzeczywistości oświetlenie stanowisk pracy powinno, zgodnie z rozporządzeniem, odpowiadać wymaganiom określonym w normach. To czy spełnia ono wymagania zawarte w przepisach można zweryfikować jedynie dokonując pomiaru natężenia oświetlenia.