Dofinansowanie ZUS

ZUS ponownie uruchomił program “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy“. W poprzednich edycjach programu pomogliśmy w uzyskaniu dofinansowania ponad 50 pracodawcom na terenie całego kraju.

Dofinansowanie z ZUS

O wsparcie mogą ubiegać się pracodawcy opłacający składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Nowa edycja programu zostanie ogłoszona na stronach ZUS w połowie roku.