Szkolenia z pierwszej pomocy

O życiu lub śmierci decydują pierwsze minuty podczas zdarzenia. Wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest jedną z podstawowych umiejętności każdego człowieka, a nie tylko pracownika. Jest to umiejętność bardzo praktyczna, przydająca się zarówno w pracy, jak i w domu.

Oczywiście nikt nie musi zaraz zostać lekarzem. Wystarczy, że będzie posiadał podstawową wiedzę, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, zanim zajmą się nim fachowcy.

To, jak zachowa się świadek zdarzenia bardzo często przesądza, czy poszkodowany przeżyje, ale również jakie będzie jego przyszłe życie. Czyż nie jest wspaniale umieć sobie poradzić, ulżyć w cierpieniu współpracownikowi, bliskiemu, albo nieznajomemu? Jak byś się czuł, gdybyś znalazł się w sytuacji, w której wymagasz pomocy, a nikt by ci nie pomógł? A jak byś się poczuł, gdybyś się dowiedział, że żyjesz tylko dzięki temu, że ktoś ci pomógł?

Czego uczymy na szkoleniach z pierwszej pomocy?

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz ich forma zależy od zamawiającego. Co prawda w ramach szkoleń bhp jest taki punkt, ale czas na niego przeznaczony w ramowych programach szkoleń jest zdecydowanie zbyt krótki. Z tego powodu szkolenia z pierwszej pomocy są prowadzone jako oddzielne szkolenia.  Przeważnie takie szkolenie obejmuje podstawowe procedury medyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy, których każdy jest w stanie się nauczyć i w przyszłości, w praktyce zastosować, a w tym:

 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy;
 • Prawidłowe wzywanie pomocy medycznej;
 • Bezpieczeństwo ratownika;
 • Nagłe przypadki;
 • Podstawowe czynności ratując e życie;
 • Resuscytacja, AED, fantom
 • Krwawienia i krwotoki, zakładanie opatrunków, bandażowanie
 • Złamania zamknięte i otwarte;
 • Uszkodzenia kręgosłupa;
 • Oparzenia;
 • Porażenie prądem;
 • Zadławienie;
 • Zawał mięśnia sercowego;
 • Zatrucie.

Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy

Każde szkolenie podzielone jest na dwa etapy: Część teoretyczna i praktyczna. Uczestnicy szkoleń bardzo sobie cenią zwłaszcza część praktyczną podczas której ćwiczą omówione wcześniej procedury. Szkolenie z pierwszej pomocy bez możliwości przećwiczenia procedur, a zwłaszcza bez symulowanego zdarzenia zmuszającego do działania pod wpływem stresu jest stratą czasu. Na szkolenie mamy kilka godzin podczas których przekazujemy wiedzę i umiejętności do głowy, a nie do notatnika. Uczestnicy szkolenia uczą się bandażowania, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, symulowanego wezwania pomocy, przeprowadzenia resuscytacji oddechowo-krążeniowej na fantomie i z użyciem AED, oraz wielu innych praktycznych czynności, niezbędnych w pierwszej fazie ratowania człowieka.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń z pierwszej pomocy.