Szkolenie ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe należą do jednych z trudniejszych szkoleń. Co prawda podczas każdego szkolenia bhp poruszane są zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, jednak nie wypełniają one obowiązku wynikającego z przepisów przeciwpożarowych. Dzieje się tak z powodu odmiennych uregulowań prawnych zawartych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i prawa pracy. Przepisy przeciwpożarowe wymagają szkolenia wszystkich osób przebywających w obiektach dla których sporządzana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo wymagają aby szkolenie prowadziła osoba posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o ochronie pożarowej. Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej może prowadzić tylko osoba posiadająca kwalifikacje do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Szczegółowo to normuje art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenia z pierwszej pomocy

O życiu lub śmierci decydują pierwsze minuty podczas zdarzenia. Wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest jedną z podstawowych umiejętności każdego człowieka, a nie tylko pracownika. Jest to umiejętność bardzo praktyczna, przydająca się zarówno w pracy, jak i w domu. Oczywiście nikt nie musi zaraz zostać lekarzem. Wystarczy, że będzie posiadał podstawową wiedzę, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, zanim zajmą się nim fachowcy.

Szkolenia bhp i ppoż.

Świadomy pracownik, to dobry pracownik. Nawet najlepszy pracownik, doskonały fachowiec, od czasu do czasu musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp, a niekiedy także i przeciw pożarowe. Do luksusu zalicza się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia w dziedzinie bhp wynikają wprost z rozporządzenia w sprawie szkoleń w tym zakresie pracowników. Szkolenia w dziedzinie ppoż wynikają z przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy wynikają ze zdrowego rozsądku pracodawcy. Miejsce i termin szkolenia Szkolenia odbywają się u pracodawcy, do którego dojeżdżamy, w terminach wspólnie ustalonych.