Wysiłek fizyczny

Z pracą wiąże się wysiłek fizyczny. Ocena, czy praca jest lekka, czy też ciężka, wbrew pozorom nie należy do najprostszych. Przeważnie jest to ocena subiektywna. W celu obiektywnego określenia, jak dana praca może przekładać się na zdrowie pracownika, a także jego wydajność, prowadzi się pomiary wysiłku fizycznego pracownika. Przeważnie na pracę fizyczną składa się jednocześnie praca klasyfikowana jako dynamiczna oraz praca statyczna. Pracownik przecina piłą ręczną kawałek deski. Wykonuje ręką określone ruchy, pchając i ciągnąc piłę, a jednocześnie jest przez jakiś czas pochylony. Przykład pokazuje jak bardzo związana jest ze sobą praca dynamiczna i statyczna. W zdecydowanej większości prac konieczne jest badanie obciążenia zarówno pracą statyczną, jak i dynamiczną. Obciążenie pracą dynamiczną Praca dynamiczna jest pojmowana jako praca wiążąca się z wydatkiem energetycznym. Pracownik chodzi, coś przenosi, coś podnosi, coś układa. Jest wiele metod jej pomiaru, jednak najprostszą metodą oszacowania wydatku energetycznego pracownika jest metoda chronometrażowa Lehmann’a. Pomiar umożliwia oszacowanie wydatku energetycznego, a poprzez to oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, co pozwala podjąć odpowiednie działania korygujące w celu jego zmniejszenia. Obciążenie pracą statyczną Praca statyczna nie wiąże się z wydatkiem energetycznym, ale z czasem jaki pracownik spędza w pozycjach wymuszonych. Jedną z metod pomiarowych jest metoda  OWAS. Prowadząc Więcej …

Środowisko pracy

Środowisko pracy, czyli całe otoczenie pracownika, wpływające zarówno na przebieg i wydajność pracy, ale także na zdrowie pracownika. Pracodawca dąży do maksymalnej wydajności pracy. Jest to naturalne podejście, ale po drodze może się gdzieś zagubić dbałość o zdrowie i życie pracowników, co może prowadzić do wypadków przy pracy i zaburzenia toku pracy. Dobry pracodawca dba o warunki w jakich pracownicy wykonują swoją pracę, ponieważ jest świadomy, że pozorne oszczędności związane z warunkami bhp, mogą w przypadku wystąpienia wypadku spowodować znacznie większe straty, niż wydatki ponoszone na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Oszczędności są dobre, pod warunkiem, że nie prowadzą do pogorszenia bezpieczeństwa pracowników. Jednym ze sposobów podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników są badania środowiska pracy. Podczas badań środowiska pracy ujawniają się potencjalne zagrożenia i umożliwia to podjęcie działań korygujących na tyle wcześnie, aby wyeliminować zagrożenie wypadkowe, albo znacznie je ograniczyć.

Ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest jednym z podstawowych dokumentów związanych z bezpieczeństwem pracy. Jest to swoistego rodzaju ulubieniec wszelkich inspekcji, które kontrole dokumentacji w dziedzinie bhp rozpoczynają od sprawdzenia oceny ryzyka zawodowego. Pracodawca dokumentuje ryzyko zawodowe i zapoznaje z nim pracowników. Należy potraktować ocenę ryzyka zawodowego jako dokumentację środowiska pracy w której uwzględniono możliwe zagrożenia i skutki, jakie mogą one za sobą pociągnąć, dla zdrowia pracownika i na tej podstawie podjęte działania korygujące. Jeśli ocena ryzyka zawodowego jest sporządzona rzetelnie, a nie tylko jako dokument dla inspekcji, może stać się nieocenioną pomocą w organizacji środowiska pracy poprzez wyeliminowanie ujawnionych zagrożeń, a w przypadku braku takiej możliwości, poprzez ograniczenie ich skutków na wskutek zastosowania odpowiednich środków ochronnych. Preferujemy opracowywanie ocen ryzyka zawodowego w oparciu o metodę matrycową zawartą w PN 18001, ponieważ jest to metoda najbardziej czytelna i praktyczna od strony pracownika, któremu ma służyć pomocą w bezpiecznym wykonywaniu pracy.