Środowisko pracy

Środowisko pracy, czyli całe otoczenie pracownika, wpływające zarówno na przebieg i wydajność pracy, ale także na zdrowie pracownika. Pracodawca dąży do maksymalnej wydajności pracy. Jest to naturalne podejście, ale po drodze może się gdzieś zagubić dbałość o zdrowie i życie pracowników, co może prowadzić do wypadków przy pracy i zaburzenia toku pracy.

Dobry pracodawca dba o warunki w jakich pracownicy wykonują swoją pracę, ponieważ jest świadomy, że pozorne oszczędności związane z warunkami bhp, mogą w przypadku wystąpienia wypadku spowodować znacznie większe straty, niż wydatki ponoszone na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

Oszczędności są dobre, pod warunkiem, że nie prowadzą do pogorszenia bezpieczeństwa pracowników. Jednym ze sposobów podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników są badania środowiska pracy. Podczas badań środowiska pracy ujawniają się potencjalne zagrożenia i umożliwia to podjęcie działań korygujących na tyle wcześnie, aby wyeliminować zagrożenie wypadkowe, albo znacznie je ograniczyć.