Szkolenia bhp i ppoż.

Świadomy pracownik, to dobry pracownik. Nawet najlepszy pracownik, doskonały fachowiec, od czasu do czasu musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp, a niekiedy także i przeciw pożarowe. Do luksusu zalicza się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

  • Szkolenia w dziedzinie bhp wynikają wprost z rozporządzenia w sprawie szkoleń w tym zakresie pracowników.
  • Szkolenia w dziedzinie ppoż wynikają z przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy wynikają ze zdrowego rozsądku pracodawcy.

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenia odbywają się u pracodawcy, do którego dojeżdżamy, w terminach wspólnie ustalonych.