Wypadek

Postępowanie powypadkowe

Profesjonalne i sprawne postępowanie wypadkowe w Toruniu

szybko, sprawnie, bezstresowo, rzetelnie

Prowadzimy profesjonalne postępowanie powypadkowe, a w tym:

 • przeprowadzamy dochodzenie,
 • sporządzamy dokumentację powypadkową,
 • przestrzegamy terminów.

Profesjonalnie i rzetelnie sporządzona dokumentacja powypadkowa składa się z:

 • protokołu powypadkowego wypadku przy pracy lub wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
 • karty wypadku w drodze do pracy i z pracy,
 • załączników do protokołu powypadkowego:
  • wyjaśnień poszkodowanego,
  • informacji od świadków zdarzenia,
  • innych dokumentów.

Na sporządzenie dokumentacji powypadkowej jest tylko 14 dni!

 

Jesteśmy w stanie sporządzić dokumentację do każdego rodzaju wypadku:

 • wypadku przy pracy:
  • lekki
  • ciężki
  • śmiertelny
  • zbiorowy
 • wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
 • wypadku w drodze do pracy i z pracy.

Oferujemy weryfikację:

 • rozpoczętej dokumentacji,
 • sporządzonej dokumentacji
 • korektę i ukończenie dokumentacji powypadkowej,
 • ukończenie rozpoczętego, zawieszonego lub porzuconego postępowania,
 • wsparcie w czynnościach związanych z wypadkami,
 • ochronę interesów pracodawcy i pracownika,
 • rozwiązywanie problemów związanych z dokumentacją powypadkową.

 

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy postępowaniu powypadkowym?

Zadzwoń: 737627522.

Profesjonalne postępowanie powypadkowe,  to sprawne działanie, rzetelna i staranna dokumentacja.

 

Zgodnie z art. 234 § 4 Kodeksu pracy, koszty związane z ustalaniem przyczyn i okoliczności wypadku ponosi pracodawca.

W ramach postępowania powypadkowego:

 • uczestniczymy w komisji powypadkowej
 • sporządzanie protokołu powypadkowego
 • sporządzanie karty wypadku
 • sporządzanie wyjaśnień poszkodowanych
 • sporządzenie informacji od świadków
 • sporządzanie kart Z-KW dla GUS

Postępowanie powypadkowe podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Streszczenie
Postępowanie powypadkowe
Tytuł
Postępowanie powypadkowe
Opis
Profesjonalne postępowanie powypadkowe, to sprawne działanie, rzetelna i staranna dokumentacja.
Autor

Brak możliwości komentowania