Współpraca w dziedzinie ppoż.

Współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy do bardzo ważnych zadań każdego właściciela i użytkownika budowli i obiektu budowlanego. Składa się na nią szereg czynności, począwszy od rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, po opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników oraz zasad ewakuacji z zagrożonego obiektu.

W ramach współpracy dokonujemy audytu obiektu, linii technologicznych pod kontem zagrożenia pożarowego, sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadzamy szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, posługiwania się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, a także przeprowadzamy próbną ewakuację.

Zakres współpracy uzależniony jest od potrzeb przedsiębiorcy oraz nakładanych w tym zakresie obowiązków prawnych. Wszystkie czynności wykonujemy bezpośrednio u przedsiębiorcy. Posiadamy wszystkie uprawnienia w tym zakresie.