Współpraca bhp i ppoż.

Zapewniamy pełną obsługę pracodawców w dziedzinie bhp i ppoż.. W ramach współpracy wykonujemy czynności związane ze sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji bhp i ppoż oraz szkolenia bhp w pełnym zakresie, a także nadzór nad warunkami pracy pod kontem spełniania wymagań w zakresie bhp i ppoż.. W przypadku dojścia do wypadku przy pracy zapewniamy również przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Bierzemy czynny udział podczas kontroli pracodawcy przez PIP i inne organa kontroli.

Ogólne zasady współpracy w dziedzinie bhp i ppoż.

Współpracę realizujemy na dwa sposoby:

  • Zawieramy umowę w ramach której ustalamy stały abonament, niezależnie od czynności, jakie wykonujemy oraz czasu, jaki mamy na to poświęcić.
  • Zawieramy umowę w ramach której rozliczamy się za poszczególne czynności, jakie mamy do wykonania.
  • Pogotowie w nagłych przypadkach, kontrola, wypadek, inne pilne sprawy.

Szybki kontakt

Wszystkie szczegóły współpracy omawiamy wspólnie, mając  na uwadze pełne zabezpieczenie pracodawcy i pracowników zarówno w dziedzinie bhp, jak i ppoż.