Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Rozporządzenie szkoleniowe Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, popularnie zwane rozporządzaniem szkoleniowym.

Narażenie na hałas i drgania mechaniczne

Narażenie na hałas i drgania mechaniczne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.08.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.