Zasady prowadzenia akt osobowych

akta osobowe pracowników

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę (powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę) ma obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika, założenie teczki akt osobowych.

Potwierdzenie odbycia szkolenia okresowego bhp

szkolenie bhp Toruń

Ukończenie szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych oddzielnie nie sklasyfikowanych odbywa się poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia o jego ukończeniu.