Potwierdzenie odbycia szkolenia okresowego bhp

szkolenie bhp Toruń

Ukończenie szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych  odbywa się poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia o jego ukończeniu.