Zasady prowadzenia akt osobowych

akta osobowe pracowników

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę (powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę) ma obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika, założenie teczki akt osobowych.

Czytaj więcej