Program instruktarzu stanowiskowego bhp

szkolenie bhp Toruń

Obowiązujące przepisy w dziedzinie szkoleń bhp określają ramowy program instruktarzu stanowiskowego w bhp. Może być on modyfikowany w zależności od potrzeb.

Przebieg instruktarzu stanowiskowego bhp

szkolenie bhp Toruń

Instruktarz stanowiskowy bhp przebiega według pewnego schematu postepowania i ma na celu zapoznanie pracownika ze stanowiskiem pracy oraz metodą bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy.

Kto prowadzi instruktarz stanowiskowy

szkolenie bhp Toruń

Do prowadzenia instruktarzu stanowiskowego bhp zobowiązany jest pracodawca, albo osoba przez niego upoważniona. Na prowadzącym ciąży obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie.