Dostęp do akt osobowych pracownika

akta osobowe pracowników

Akta osobowe pracowników powinny być przechowywane w zakładzie pracy. Zdarza się, że przedsiębiorca zleca prowadzenie teczek akt osobowych swojemu biuru rachunkowemu.