Szkolenia BHP

Profesjonalne szkolenia BHP Toruń

szybko, sprawnie, bezstresowo, rzetelnie

Na terenie Torunia dojazd do siedziby Klienta w cenie szkolenia.

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe, są wysokiej klasy specjalistami, posiadają wiedzę, doświadczenie i wysoką kulturę osobistą.

Potrzebujesz szkolenia BHP w Toruniu?

Zadzwoń 737627522.

Dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Toruniu i w Polsce, przeprowadzamy szkolenie w siedzibie klienta lub wskazanym przez niego miejscu. Posiadamy kwalifikacje do prowadzenia szkoleń BHP w pełnym zakresie.

Brak ważnych szkoleń BHP może być powodem dotkliwych kar finansowych i innych nieprzyjemnych konsekwencji dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz całego przedsiębiorstwa.

Prowadzimy:

 • Szkolenie wstępne bhp.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych.
 • Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 • Inne, specjalistyczne szkolenia.

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne Toruń – dojazd

Szkolenia wstępne poza Toruniem – koszt dojazdu od 20 do 100 zł

Szkolenie wstępne BHP jest prowadzone w formie instruktażu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk, obejmujące szkolenie wstępne ogólne, (instruktaż ogólny) i szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Instruktaż ogólny odbywają:

 • nowo zatrudnieni pracownicy bez względu na rodzaj umowy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu,
 • stażyści skierowani do odbycia pracy przez PUP.

W celu przeprowadzenia szkolenia konieczny jest kontakt z pracownikiem. Dla potrzeb dokumentacji szkoleniowej prosimy o podanie następujących danych: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, stanowisko, zakres prac, nazwisko kierownika lub pracodawcy prowadzącego instruktarz stanowiskowy. Prosimy je przesłać wcześniej na adres e-mail: biuro@bhp-torun.coo.pl.

Okres ważności szkolenia wstępnego BHP

 • dla osób kierujących pracownikami: 6 miesięcy,
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: 6 miesięcy,
 • dla pozostałych grup zawodowych ( inżynieryjno-techniczne, administracyjno biurowe) : 12 miesięcy.

Po upływie tego czasu należy przeprowadzić szkolenie okresowe .

Szkolenia okresowe BHP

Ważność szkolenia okresowego BHP uzależniony jest od zajmowanego stanowiska:

 • dla pracowników administracyjno-biurowych – 6 lat
 • dla pracowników inżynieryjno – technicznych – 5 lat
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 5 lat
 • dla stanowisk robotniczych – 3 lata,
  • w przypadku bardzo dużego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa – 1 rok,
   w przypadku dużego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa – 2 rok,

Częstotliwość szkoleń okresowych, na stanowiskach robotniczych, określa pracodawca biorąc pod uwagę zagrożenia na stanowisku pracy.

W celu przeprowadzenia szkolenia konieczny jest kontakt z pracownikiem. Dla potrzeb dokumentacji szkoleniowej prosimy o podanie następujących danych: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, stanowisko, zakres prac. Prosimy je przesłać wcześniej na adres e-mail: biuro@bhp-torun.coo.pl.

Okres ważności szkolenia bhp liczy się od daty wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp, zgodnego z rozporządzeniem.

Kto odbywa szkolenia bhp

 • Pracownicy zatrudnieni na umowę o prace, bez względu na jej rodzaj – art. 207 Kodeksu pracy.
 • Pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło lub zlecenie – art. 304 Kodeksu pracy.
 • Osoby wykonujące pracę na własny rachunek, na terenie pracodawcy – art. 304 Kodeksu pracy.

Art. 304. Kodeksu pracy

§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami.

§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

1) na innej podstawie niż stosunek pracy;

2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

Więcej o szkoleniach bhp ->

Brak możliwości komentowania.