Program szkolenia wstępnego bhp

szkolenie bhp Toruń

Szkolenie wstępne bhp, instruktarz ogólny odbywa się według określonego programu szkolenia. Samo szkolenie powinno trwać co najmniej 3 godziny lekcyjne.

Kto prowadzi szkolenie wstępne BHP

szkolenie bhp Toruń

Szkolenie wstępne bhp może być prowadzone jedynie przez uprawnioną do tego osobę. Wynika to z obowiązujących przepisów prawnych, które w sposób bezpośredni określają kto i kiedy może prowadzić szkolenia wstępne bhp i jakie powinien posiadać kwalifikacje.

O szkoleniu wstępnym BHP

szkolenie bhp Toruń

Szkolenia wstępne BHP, nazywane również instruktarzem ogólnym bhp, jest pierwszym szkoleniem bhp, jakie zobowiązany jest przejść każdy nowy pracownik, zanim zostanie dopuszczony do pracy.