Potwierdzenie odbycia szkolenia okresowego bhp

szkolenie bhp Toruń

Ukończenie szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych  odbywa się poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia o jego ukończeniu.

Potwierdzenie odbycia szkolenia okresowego bhp

szkolenie bhp Toruń

Ukończenie szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych oddzielnie nie sklasyfikowanych odbywa się poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia o jego ukończeniu.