Ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest jednym z podstawowych dokumentów związanych z bezpieczeństwem pracy. Jest to swoistego rodzaju ulubieniec wszelkich inspekcji, które kontrole dokumentacji w dziedzinie bhp rozpoczynają od sprawdzenia oceny ryzyka zawodowego.

Pracodawca dokumentuje ryzyko zawodowe i zapoznaje z nim pracowników. Należy potraktować ocenę ryzyka zawodowego jako dokumentację środowiska pracy w której uwzględniono możliwe zagrożenia i skutki, jakie mogą one za sobą pociągnąć, dla zdrowia pracownika i na tej podstawie podjęte działania korygujące.

Jeśli ocena ryzyka zawodowego jest sporządzona rzetelnie, a nie tylko jako dokument dla inspekcji, może stać się nieocenioną pomocą w organizacji środowiska pracy poprzez wyeliminowanie ujawnionych zagrożeń, a w przypadku braku takiej możliwości, poprzez ograniczenie ich skutków na wskutek zastosowania odpowiednich środków ochronnych.

Preferujemy opracowywanie ocen ryzyka zawodowego w oparciu o metodę matrycową zawartą w PN 18001, ponieważ jest to metoda najbardziej czytelna i praktyczna od strony pracownika, któremu ma służyć pomocą w bezpiecznym wykonywaniu pracy.