Potwierdzenie odbycia szkolenia okresowego bhp

Ukończenie szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych odbywa się poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia o jego ukończeniu.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp zawiera załącznik do rozporządzenia o szkoleniach bhp.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

zaswiadczenie_bhpZaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wkładane jest do teczki akt osobowych w części „B”.

Brak możliwości komentowania