Potwierdzeni szkolenia okresowego bhp dla pracodawców

Ukończenie szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami odbywa się poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia o jego ukończeniu.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp zawiera załącznik do rozporządzenia o szkoleniach bhp.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

zaswiadczenie_bhpZaświadczenie przechowuje pracodawca w dokumentacji bhp, a w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wkładane jest do teczki akt osobowych w części „B”.

Brak możliwości komentowania