Wykonanie pomiaru oświetlenia

Wykonanie pomiaru oświetlenia, wbrew obiegowym opiniom, nie jest sprawą prostą i łatwą. Sprowadza się do wykonania całego szeregu czynności okołoomiarowych, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia protokołu z pomiarów.

Pomiar oświetlenia wykonywany jest bez udziału światła dziennego, czyli przeważnie nocą. Zanim pomiar zostanie wykonany, wszystkie źródła światła muszą być wyświecone, czyli włączone na kilka, kilkanaście, albo kilkadziesiąt minut przed wykonaniem pomiaru, w zależności od rodzaju zastosowanego oświetlenia.

Pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1 sprowadzają się do uzyskania wiedzy o poziomie oświetlenia i jego równomierności dla stanowiska pracy lub dla pomieszczenia pustego.

W przypadku wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy konieczne jest dokonanie pomiarów w polu zadania wzrokowego, polu bezpośredniego otoczenia oraz pomiar oświetlenia tła.

Dla pomieszczeń pustych pomiary są wykonywane zgodnie z siatką punktów pomiarowych.

Mając wyniki pomiarów, opis źródeł światła, pomiary pomieszczeń i informacje katalogowe o stosowanych źródłach światła i oprawach można przystąpić do sporządzania protokołu z pomiarów.

Same wyniki pomiarów, bez sporządzenia właściwego protokołu z pomiarów nic nie dają, nie odpowiadają na pytanie, czy zastosowane oświetlenie jest zgodne z normą i bezpieczne dla pracowników.

Brak możliwości komentowania.