Pomiary oświetlenia

Oświetlenie stanowiska pracy rzadko przykuwa uwagę zarówno pracodawcy, jak i pracownika.  Zazwyczaj ocena wizualna wydaje się być wystarczająca, czasami może ktoś się skarżyć, że jest zbyt ciemno, albo popełniać błędy. W rzeczywistości oświetlenie stanowisk pracy powinno, zgodnie z rozporządzeniem, odpowiadać wymaganiom określonym w normach. To czy spełnia ono wymagania zawarte w przepisach można zweryfikować jedynie dokonując pomiaru natężenia oświetlenia.Celem ustalenia, czy oświetlenie stanowiska pracy spełnia wymagania Polskich Norm, konieczne jest przeprowadzenie pomiaru natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, a następnie odniesienie jego wyniku do odpowiedniego normatywu.

Wykonujemy pomiaru oświetlenia:

  • na stanowiskach pracy i ogólnego w odniesieniu do PN-EN 12464-1 i PN-EN 12464-2
  • ewakuacyjnego w odniesieniu do PN-EN 1838:2005, zastąpionej przez PN-EN 1838:2013-11

Z każdego pomiaru sporządzany jest protokół pomiarów zawierający szczegółowe informacje.

Więcej szczegółów związanych z pomiarami natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.

Szybki kontakt w sprawie pomiaru oświetlenia