Pomiary oświetlenia

Prawidłowe oświetlenie poprawia nie tylko komfort pracy, ale również przyczynia się do zwiększania jej wydajności. Pomiary oświetlenia pozwalają na weryfikację prawidłowości zainstalowanego oświetlenia i ocenę jego zgodności z Polskimi Normami.

O oświetleniu

pomiary oświetleniaOświetlenie stanowi czynnik fizyczny środowiska pracy, zaliczany do czynników uciążliwych. Wadliwe oświetlenie może prowadzić u pracownika do pogorszenia zdrowia, złego samopoczucia, zmęczenia i pogorszenia wzroku, spadku wydajności pracy. Z tego powodu art. 207 § 2 wymaga od pracodawcy zagwarantowania pracownikowi prawidłowego oświetlenia. Natomiast § 26 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp precyzuje wymagania związane z oświetleniem miejsc pracy odsyłając do Polskich Norm.

Pomiary oświetlenia

Pomiary oświetlenia mają na celu sprawdzenie jakości i poprawności oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach oraz na poszczególnych stanowiskach pracy.

Oświetlenie jest jednym z ważniejszych elementów środowiska pracy. Wpływa na komfort, bezpieczeństwo pracy, samopoczucie osób i pracowników przebywających w pomieszczeniu. Ma bardzo duże znaczenie dla właściwej organizacji stanowisk i pomieszczeń pracy.

Pomiary oświetlenia powinny być przeprowadzane zawsze po wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, albo jeżeli uległy zmianie wymagania związane z oświetleniem, lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że istniejące oświetlenie nie spełnia wymagań Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Pomiary oświetlenia mogą być przeprowadzane są dla:

  • Oświetlenia ogólnego.
  • Oświetlenia stanowiska pracy.
  • Oświetlenia awaryjnego.
Głównym zadaniem pomiarów oświetlenia jest sprawdzenie jakości oświetlenia oraz dostosowania go do warunków zgodnych z wymogami Polskich Norm.

Pomiary wykonujemy atestowanymi miernikami ze świadectwem wzorcowania, spełniającymi wymagania z tym związane.

Miernik:

pomiar oświetlenia

Świadectwo wzorcowania:

Świadectwo wzorcowania miernika oświetlenia

Świadectwo wzorcowania miernika oświetlenia

Świadectwo wzorcowania miernika oświetlenia

Świadectwo wzorcowania miernika oświetlenia

Jeśli jesteś zainteresowany pomiarami oświetlenia, zadzwoń: 737627522.

Kwalifikacje:

  • Uprawnienia SEP: Grupa G1, D, pomiary. Nr D/807/159/16,
  • COSIW – Pomiary oświetlenia wewnętrznego i awaryjnego.
Szkolenie SEP z pomiarów oświetlenia we wnętrzach i oświetlenia awaryjnego.

Szkolenie SEP z pomiarów oświetlenia we wnętrzach i oświetlenia awaryjnego.

dozor-001-0-300x201

Uprawnienia SEP.

sep-300x202

Dozór i pomiary.

Podstawa Prawna

  • Kodeks pracy art. 207 § 2.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, § 26 .
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
  • PN-EN 124646-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
Streszczenie
Pomiary oświetlenia
Tytuł
Pomiary oświetlenia
Opis
Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy, pomiary oświetlenia ogólnego. Mierzenie natężenia światła i weryfikacja pod kątem zgodności z Polskimi Normami.
Autor

Brak możliwości komentowania.