Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w Toruniu

szybko, sprawnie, bezstresowo, rzetelnie

 • Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego i dokumentację oceny ryzyka zawodowego zgodnie z zasadami i wymogami organów kontroli (PIP) oraz na potrzeby dofinansowania pracodawcy w programie ZUS dotyczącym utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
 • Sporządzamy aktualizacje istniejących u pracodawcy ocen ryzyka zawodowego w przypadku zajścia okoliczności wymagających dokonania jej aktualizacji.

Sporządzona ocena ryzyka zawodowego stanowi narzędzie służące do monitorowania poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Potrzebujesz profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego?

Zadzwoń: 737627522.

Sporządzenie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego należy do obowiązków pracodawcy.

 

Pracodawca przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego jeśli:

 • na stanowisku pracy zdarzył się wypadek,
 • wprowadzono zmiany w procesie pracy,
 • wprowadzono zmiany na stanowisku pracy,
 • nie wykonano oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • podjęto decyzję o podniesieniu poziomu bhp w zakładzie pracy,
 • podjęto decyzję o podniesieniu poziomu bhp na stanowisku pracy,
 • zaplanowano uruchomienie nowych stanowisk pracy.
 • zaplanowano uruchomienie nowej maszyny,
 • wprowadzono nową technologię
 • zaszły zmiany na stanowisku pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla:

 • stanowisk pracy,
 • procesów pracy,
 • instalacji technicznych,
 • linii technologicznych,
 • itd.

Najważniejsze cele oceny ryzyka zawodowego:

 • ocena istniejącego poziomu ryzyka,
 • ocena przewidywanego poziomu ryzyka,
 • poszukiwanie działań i rozwiązań zmniejszających ryzyko zawodowe.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego stanowi bardzo ważny element prawa zakładowego i zawsze jest wymagana podczas działań kontrolnych, stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Podstawa prawna oceny ryzyka zawodowego

 • Przepisy wymagające bezwzględnego stosowania:
  • Art. 226 § 2 Kodeksu pracy
  • § 39a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Unormowania dobrowolne:
  • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
  • PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
  • PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.
  • PN-EN-1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka.
Streszczenie
Ocena ryzyka zawodowego
Tytuł
Ocena ryzyka zawodowego
Opis
Sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w oparciu rzeczywiste warunki środowiska pracy.
Autor

Brak możliwości komentowania.