O nas

Stowarzyszenie „Bonum facere”

87-100 Toruń
ul. Rydygiera 8G/100

tel. 737627522

KRS: 0000491233; NIP: 8792673120; REGON: 341542636

Stowarzyszenie spełnia warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
2) jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – rozumie się przez to:
d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

oraz innych przepisów normujących zasady świadczenia usług w dziedzinie bhp.

Brak możliwości komentowania.