Kto prowadzi instruktarz stanowiskowy

Do prowadzenia instruktarzu stanowiskowego bhp zobowiązany jest pracodawca, albo osoba przez niego upoważniona. Na prowadzącym ciąży obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 11. 5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Osobą uprawnioną do prowadzenia instruktarzu stanowiskowego jest pracodawca, albo osoba przez niego wyznaczona do kierowania pracownikami. Oprócz wiedzy i doświadczenia taka osoba musi mieć odpowiednie przeszkolenie.  W systemie szkoleń bhp jest to szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Brak możliwości komentowania