Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Rozporządzenie szkoleniowe Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, popularnie zwane rozporządzaniem szkoleniowym.

Ręczne dźwiganie ciężarów

Ręczne dźwiganie ciężarów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Narażenie na hałas i drgania mechaniczne

Narażenie na hałas i drgania mechaniczne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.08.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Pomiary czynników szkodliwych

Pomiary czynników szkodliwych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.