Akta osobowe pracownika – część C

Część C teczki akt osobowych pracownika zawiera dokumentację związaną ustaniem zatrudnienia.

Część C akt osobowych pracownika zawiera

Dokumenty powstające w związku z ustaniem zatrudnienia.

Podstawowe dokumenty

Szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Brak możliwości komentowania