Akta osobowe pracownika – część B

Część B teczki akt osobowych pracownika zawiera dokumentację związaną przebiegiem zatrudnienia.

Część B akt osobowych pracownika zawiera

Dokumenty powstające w związku z przebiegiem zatrudnienia.

Podstawowe dokumenty

Szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Brak możliwości komentowania.